O projektu

Naziv nositelja projekta:
TENIS KLUB ‘DINAMO” ZAGREB

Kraći naziv: T.K. “DINAMO”

OIB: 27369070473

Adresa: Maksimirska 132,Zagreb

Naziv projekta: Reketima do sreće i zdravlja

Referentni broj projekta: UP.04.2.1.09.0040

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Lokacija projekta: Grad Zagreb

Ukupna vrijednost potpore: 1.928.024,00 kn

Ukupna vrijednost projekta: 1.928.024,00 kn

Razdoblje trajanja projekta: 28.10.2020-28.10.2022. godine

www.esf.hr 

www.strukturnifondovi.hr 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Tenis kluba Dinamo Zagreb

Kratki opis projekta 

Glavni problem koji projekt želi riješiti jest socijalna isključenost umirovljenika i starijih osoba i njihovo nesudjelovanje u fizičkim aktivnostima i društvenim vezama. Bavljenje sportom, točnije sportovima s reketom predstavlja zabavan i siguran način za podizanje kvalitete života osoba starije životne dobi.

Projekt će pridonijeti rješavanju središnjeg problema jer tjelesna aktivnost = kretanje = zdravlje! Bavljenje sportovima s reketom čovjeka oslobađa stresa, potiče krvožilni sustav na pojačani rad, utječe na smanjenje potkožnoga masnog tkiva, podiže razinu samopouzdanja, a ujedno je i odlična platforma za upoznavanje i druženje s novim ljudima.

Koristi od sportova s reketom su:

– unapređenje zdravstvenog statusa bez opasnosti za zdravlje te

– socijalizacija uz naglašenu jednakost spolova pri čemu se sportovi s reketom mogu igrati u muškoj i ženskoj konkurenciji te mix parovima koji su jako popularni (poglavito kod rekreativaca starije životne dobi).

Iz svega navedenog proizlazi glavni cilj projekta koji je unapređenje kvalitete života umirovljenika na području grada Zagreba. 

U sklopu projekta provest će se znanstveno istraživanje na uzorku od 50 tenisača o učincima provedenog programa na poboljšanje ravnoteže, preciznosti i morfoloških karakteristika, što će dodatno potvrditi smisao i cilj ovog projekta.

Krajnji korisnici projekta su umirovljenici koji žele nastaviti sa aktivnim životom nakon što odu u mirovinu, ali i njihove obitelji (djeca, unuci). Sudjelovanjem različitih generacija potiče se međugeneracijska solidarnost potaknuta surađivanjem, širenjem iskustava i stečenog entuzijazma u zajedničkim rekreativnim aktivnostima.

Na web stranici www.tkdinamo.eu  su dostupne informacije o uvjetima koje osoba treba ispunjavati za sudjelovanje, prijavnica, te mjesto za učitavanje osobne iskaznice i potvrde o umirovljeničkom statusu.

Pozitivni učinci bavljenja sportovima s reketom

Prema dr. John Ratey (Harvard Medical School) vježbanje je najmoćniji alat za optimizaciju svih funkcija mozga. Navedeno se može postići srednje jakom aerobnom aktivnošću pet puta tjedno u trajanju od 30 minuta a benefiti su sljedeći: unapređenje sposobnosti učenja, smanjenje stresa, tjeskobe i depresije, povećanje fokusa i pažnje te značajno smanjenje rizika od kroničnih bolesti starijih osoba kao što su Alzheimer, Parkinson te različiti oblici demencije. Ako promatramo treninge snage i izdržljivosti oni pak djeluju na jačanje cijelog tijela, razvijaju funkcionalne sposobnosti a ujedno jačaju koštano zglobni i ligamentarni sustav. Znanstveno je dokazano da su sportovi s reketom daleko najbolji izbor za unapređenje psihofizičkih sposobnosti a poglavito su primjereni starijoj populaciji. Razlog zašto je to tako je da sportovi s reketom jedinstveno stimuliraju kardiovaskularni i živčano moždani sustav. Sportovi kao što su tenis, stolni tenis, squash i badminton utječu na povećanje fizičke spreme ali u isto vrijeme stimuliraju visoku moždanu aktivnost u naglim promjena smjera kretanja kao i odabira taktike u najkraćoj jedinici vremena. Potreba navedenih kombinacija sposobnosti je jako rijetka u drugim sportovima. Najveći benefit sportova s reketima je u činjenici da se oni mogu igrati na različitim stupnjevima usvojenosti tehnike, mogu se igrati u bilo kojoj životnoj dobi i veliki broj osoba ih igra, što je odlična platforma za socijalizaciju ljudi starije životne dobi kroz različite oblike druženja (turniri, lige, rekreativna okupljanja i sl.). Studija objavljena u British Journal of Sports Medicine potvrdila je da bavljenje nekim od sportova s reketom statistički značajno produžuje život pojedinca. U istraživanju je sudjelovalo 80 000 ljudi starosti od 30-98 godina a utvrđivale su se povezanosti između 6 različitih sportova i njihov utjecaj na opći zdravstveni status ispitanika. Studija je trajala 9 godina. Jedan od glavnih nalaza je da su osobe koje su redovito igrale neki od sportova s reketom imali 47% manje šanse za prijevremenu smrt u odnosu na drugo rangirani sport – plivanje gdje je taj rezultat bio 28%. Zaključak autora je da su sportovi s reketom apsolutno prvi izbor za unapređenje uma i tijela jer u isto vrijeme spajaju visoko intervalni trening, trening snage i izdržljivosti i visoku intenzivnu mentalnu aktivnost.

Inovacija u našem projektu Reketima do sreće i zdravlja manifestira se na način da će se svi sudionici programa poticati na bavljenje sa tri različita sporta s reketima tenis, badminton i stolni tenis u isto vrijeme. S obzirom na znanstvene benefite koje sportovi s reketima ostvaruju pretpostavka je da bi aktivno sudjelovanje osoba starije životne dobi u više različitih sportova s reketima ostvarilo još bolji učinak na zdravstveni status umirovljenika kao i na sprečavanje raznih bolesti kojima su stariji ljudi skloni. Da bi ih motivirali i potaknuli na sudjelovanje u sportovima koji im nisu primarni u sklopu inovacije organizirali smo škole učenja sva tri ponuđena sporta te ćemo organizirati i niz različitih turnira koji će biti prilagođeni razini znanja sudionika te njihovom prethodnom iskustvu kao i dobnoj kategoriji. Nadalje istraživanjem kombinacija različitih sportova s reketima došli smo do spoznaje da su određeni pojedinci i grupe pokušavali održavati različita kombinirana natjecanja po uzoru na pentatlon i slične atletske discipline te smo razvili ideju zajedničkog bodovanja i rangiranja svih naših sudionika kroz sustav turnira u redovnom programu, program međugeneracijske suradnje i manjim pojedinačnim turnirima u sva tri navedena sporta u projektu. Osmišljen je sustav kroz koji će naši sudionici moći skupljati bodove kroz različite turnirske aktivnosti u pojedinačnoj i konkurenciji u paru te na taj način želimo potaknuti želju i motivirati naše umirovljenike na aktivno sudjelovanje u svim ponuđenim sportovima s reketom unutar programa. Nadamo se da će ovaj slojeviti inovativni pristup kroz naše znanstveno istraživanja potvrditi pretpostavke i da će se naši umirovljenici u konačnici kroz sustav obuke, natjecanja, socijalizacije i edukacije osjećati zadovoljno, sretno i zdravo.